Aware Safety

Safety Application You Can Lean On

Mobilapplikationen Aware Safety är utvecklad för att förbättra arbetssäkerheten och -effektiviteten. Awares säkerhetsinriktade informationskanal når snabbt sina användare och förser dem med aktuell information överallt.

Varför Aware Safety?

Arbetsplatsolycksfallens antal ökade 2017.* Olyckor förhindras genom prevention.

*)Källa: EFO:s prognos för arbetsplatsolycksfallen 2017

Aware Safety - Egenskaper

Säkerhet

Säkerhet

Minimerar olycksfallen.
All relevant informations gällande arbetssäkerhet finns alltid till hands.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Nyckelpersonerna kan nås.
De viktigaste kontaktuppgifterna och möjlighet att ringa utan att söka och utan mellanhänder.

Fabriksinformation

Fabriksinformation

Effektiv handledning.
Företagets verksamhet, regler, varningar och annan information i komprimerad form.

Kartor

Kartor

Alltid rätt riktning.
Kartorna finns alltid bekvämt tillgängliga. Hitta snabbt exempelvis första hjälpen-utrustning, återvinningspunkter och de rätta dörrkoderna.

Meddelanden

Meddelanden

Information i realtid.
Faromeddelanden och annan information som kräver uppmärksamhet når applikationens användare snabbt.

Projekt

Projekt

Färre störningar i verksamheten.
Informationspaket som täcker underhållsåtgärder och andra specialsituationer för att göra arbetet effektivare och säkrare.

Säkerhetsobservationer

Säkerhetsobservationer

Rapportering av risksituationer.
Varna i tid! Säkerhetsobservationer med platsangivelser och bilder direkt från applikationen.

Uppföljning

Uppföljning

Åtgärder på korrekt objekt.
Med hjälp av manager-visningen kan man bland annat följa upp de rapporterade säkerhetsobservationerna och reagera snabbare där som behovet är störst.

Anpassning

Applikationen kan vid behov modifieras med olika tilläggsfunktioner så att den passar användarens behov ännu bättre.

"För första gången vid vår fabrik är all information som gäller säkerheten ständigt aktuell, tillgänglig för alla och utvecklingsbar."

Maria Ijäs, Stora Enso

Case Mill Master

Mill Master är en för Stora Enso utvecklad arbetssäkerhetsapplikation som gör fabrikens interna kommunikation effektivare och förbättrar säkerheten. Applikationen innehåller bland annat säkerhetsinstruktioner, kartor, viktiga kontaktuppgifter och meddelanden i realtid samt en rapporteringsfunktion för säkerhetsobservationer. Mill Master har också spelat en viktig roll vid informationen om Fluting-fabrikens investeringsprojekt i Heinola.

Mill Master är avsett för fabrikens arbetstagare, besökare vid fabriken samt intressegrupper såsom varu- och underleverantörer. Applikationens syfte är att sänka arbetsplatsolycksfallens antal, förkorta produktionsstoppen och minska produktionsstörningarna. Med hjälp av Mill Master -applikationen går också handledningen av arbetstagarna snabbare.

Vill du veta mer?

Aware Applications Oy

tel. +358 50 5144 574

Vänkäri 1
18100 Heinola
Finland